× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Poradnia Immunologiczna - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia immunologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Immunologia kliniczna


Adres

22 599 1000
Banacha 1a
02-097 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1